Ngày này thuật ngữ Online Marketing hay Online Media / Advertising có thể nói là quen thuộc hầu hết những anh chị em làm việc trong môi trường internet. …


Core Web Vitals — yếu tố xếp hạng SEO được Google cập nhật tháng 05/2020

Tháng Tám 28, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Đến thời điểm hiện tại, Google đưa ra rất nhiều tiêu chí xếp hạng website trên công cụ tìm kiếm Google Search của mình. …


Nếu các bạn đang dành thời gian, ngân sách, công sức cho việc triển khai SEO thì sẽ thấu hiểu điều này: bên cạnh những yếu tố xếp hạng điển hình như số lượng — chất lượng backlink, nội dung, tiêu đề, mô tả, tuổi domain, page rank,.. thì yếu…


Những lưu ý khi triển khai Hóa Đơn Điện Tử cho bán lẻ

Những lưu ý khi triển khai Hóa Đơn Điện Tử cho bán lẻ

Tháng Tám 24, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Ngày 19/10/2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và sẽ có hiệu lực kể từ 01/7/2022. …


Xây dựng chiến lược sau bán hàng hiệu quả với Kênh Direct Marketing (phone, email) trong bán lẻ

Xây dựng chiến lược sau bán hàng hiệu quả với Kênh Direct Marketing (phone, email) trong bán lẻ

Tháng Tám 20, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Ngày nay, trong kỷ nguyên marketing 4.0 các doanh nghiệp bán lẻ (B2C, D2C) dần nhận ra và hiểu rõ tầm quan trọng dữ liệu…


Một số thủ thuật tối ưu SEO trên website Wordpress

Ngày nay, việc sở hữu 01 website đối với cá nhân hay doanh nghiệp như là điều tất yếu trong việc phát triển kinh doanh ở kỷ nguyên 4.0 này, và WordPress là 01 lựa chọn tối ưu với ngân sách cũng như đơn giản hóa việc vận hành sử…


Chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công Omnichannel Platform cho mô hình bán lẻ

Tháng Tám 17, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Kỷ nguyên 4.0 trong cuốn sách Marketing 4.0 của tác giả Philip Kotler — Huyền thoại marketing thế giới có đề cập nhiều đến mô hình nền tảng Omnichannel giải pháp tối ưu nhất cho mô hình bán lẻ phù hợp với doanh…


Hướng dẫn cách đưa website lên Google News bởi công cụ Publisher Center

Tháng Tám 14, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Đưa website lên Google News là một lợi thế khá tốt đối với bản thân website đó như: Bài viết mới được Google index nhanh hơn, tìm kiếm được một lượng traffic mới chất lượng và thường xuyên hơn từ người dùng. Gần…


Customer Intelligence Platform viết tắt CIP

Tháng Tám 15, 2021 chat_bubble_outline 0 comment(s)

Customer Intelligence Platform viết tắt CIP — Nền tảng dữ liệu thông minh khách hàng: thu thập dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn dữ liệu có liên quan và thống nhất dữ liệu đó để sẵn sàng phân tích. Sau đó, nền…


Chuyển đổi dữ liệu từ website wordpress A sang website wordpress B

Tháng Tám 15, 2021 chat_bubble_outline 1 comment(s)

Hiện tại do nhu cầu phát triển ngày càng cao, việc bạn có nhiều website là điều hết sức dễ dàng, Domain & Hosting giá quá tốt, website nền tảng wordpress quá phổ biến hầu như bạn search Google là ra hàng trăm…

Thinkdigital

Thinkdigital nhiều năm kinh nghiệm vận hành dựa vào nền tảng công nghệ giúp doanh nghiệp SMEs xây dựng chiến lược và thực thi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store